Psykisk barnmisshandel

Psykisk misshandel av barn är mönster av beteenden hos föräldrar eller vårdnadshavare, vilka kan orsaka allvarliga problem för barnet i dess kognitiva, känslomässiga, psykologiska eller sociala utveckling, innefattande:

Ignorerande: Antingen fysiskt eller psykiskt. Föräldern eller vårdnadshavaren ger inte barnet någon respons.

Avvisande: Genom att vägra svara upp till barnets naturliga behov.

Isolering: Föräldern eller vårdnadshavaren förhindrar barnet från att ha normal social interaktion med andra barn, andra familjemedlemmar och andra vuxna.

Utnyttjande eller demoralisering: Vid denna form av misshandel får barnet lära sig, tvingas eller uppmuntras att utveckla olämpliga eller olagliga beteenden.

Verbal misshandel: Detta inkluderar att barnet blir förringat eller nedvärderat, förlöjligat eller belagt med skam, samt utsatt för verbala hot.

Försummelse eller omsorgssvikt: Kan bestå av att föräldern eller vårdnadshavaren försummar barnets behov av utbildning, barnets behov av såväl somatisk som psykiatrisk vård och psykologisk behandling, t.ex. genom att barnet förnekas behandling trots att behov föreligger.

Definitionerna av psykisk misshandel är inte entydiga och det är inte alltid lätt att avgöra exakt var gränserna går, men vanligtvis brukar man inte betrakta enstaka negativa attityder eller handlingar som psykisk misshandel.

När en förälder inte bryr sig eller förstår vad ska man göra då? Vårdnadshavaren uppfyller samtliga kriterier på vad barnmisshandel innebär! Hur länge ska det få pågå?

Svar: Ingen jävel bryr sig för det är inte deras ”unge.” När jag bryr mig så är det suspekt och min baktanke är kriminell. Patetiskt! Pappor bryr sig inte om sina barn! 😈

❤🌷🌞🐞🎀

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s