2

Karins låt.

Denna gillar Karin.

Den är för dig! Hoppas veckan blir bra.

❤🌷🌞🐞🎀

Annonser
0

”Karins ställe”

Karin älskar att bygga, fixa och ha egna platser där hon ställer ihop saker hon gjort mm. Detta är en sådan plats. Jag kom på den i helgen och kollade hur det såg ut nu när Karin inte varit där på ett tag och hållit efter. Det kommer stå orört som lovat tills du kommer…

Vi ses!

Älskar dig Pappa Mike 😊

❤🌷🌞🐞🎀

0

Barn – föräldrar – basinformation

Självklart för de allra flesta men inte för en skara BARNMISSHANDLARE!

Avskilda barn - Secluded children

Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog, 2017-07-17

  1. Barn är alla människor under 18 år.
  2. År 1979 infördes lag mot aga=fysisk barnmisshandel.
  3. Barn behöver för sin egen utveckling och sin egen hälsa få kärlek och bekräftelse från båda sina föräldrar (eller andra vuxna som varaktigt finns för barnet).
  4. Det är känt genom globalt giltiga forskningsresultat och ackumulerad mänsklig erfarenhet att det som mest främjar en sund utveckling är kärlek/bekräftelse och att det som mest skadar en sund utveckling är att bli bortstött/känna sig förkastad.
  5. Barn behöver föräldrar som när de var barn har fått kärlek och bekräftelse från båda sina föräldrar och därför kunnat växa till hela och moraliska människor.
  6. Att föräldrarna vuxit från barn till hela och moraliska vuxna innebär att de  inte utnyttjar barnen för att tillfredställa egna behov, vare sig sexuella eller psykiska, och att de inte lägger över vuxenansvar på sina barn.
  7. Barn behöver få ha…

View original post 323 fler ord

0

Veckans vyckort 170922

Karin och jag har spelat fotboll. Hon ville spela trots en ond fot sedan mer än en månad!! Är det omvårdnad från den som ansvarar för vårdnaden? Absolut inte men det är jag jag och jag som gäller.

Jag sa till skolsköterskan i måndags i alla fall!

Pappa önskar dig en så bra helg du kan ha! Vi ses snart!

Älskar dig Pappa Mike 😊

❤🌷🌞🐞🎀

0

Umgänges helg 170915

Jag tycker det är något av det mest missbrukade ord jag någonsin hört. Därav att jag inte gillar det!

Vad jag egentligen vill skriva om är den intressanta aktivitet som råder på bloggen dessa ”hämtningsdagar”. Det är alla möjliga nationaliteter som tycker bloggen är intressant dessa dagar. Just denna dagen är det Polen.

Så klart är det ingen polack som hänger på bloggen idag lika lite som en maltes en annan dag.

Försök att kamouflera ip brukar misslyckas. Allt loggas.

Det är meningen att alla som vill läsa kan det. Intressant är att de som hävdar att de inte läser bloggen gör det via omdirigering till andra länder och tror de är anonyma. Icke.

Karin kan inte vänta tills jag hämtar henne ivrig att få göra saker på hennes villkor och som hon vill.

Är hon trött även denna gången? Min gissning är ja. Det är taktiken att sabotera umgänget en klassiker från föräldrar som inte drar sig för barnmisshandel.

Tiden kommer säga sitt!

❤🌷🌞🐞🎀

0

Psykisk barnmisshandel

Psykisk misshandel av barn är mönster av beteenden hos föräldrar eller vårdnadshavare, vilka kan orsaka allvarliga problem för barnet i dess kognitiva, känslomässiga, psykologiska eller sociala utveckling, innefattande:

Ignorerande: Antingen fysiskt eller psykiskt. Föräldern eller vårdnadshavaren ger inte barnet någon respons.

Avvisande: Genom att vägra svara upp till barnets naturliga behov.

Isolering: Föräldern eller vårdnadshavaren förhindrar barnet från att ha normal social interaktion med andra barn, andra familjemedlemmar och andra vuxna.

Utnyttjande eller demoralisering: Vid denna form av misshandel får barnet lära sig, tvingas eller uppmuntras att utveckla olämpliga eller olagliga beteenden.

Verbal misshandel: Detta inkluderar att barnet blir förringat eller nedvärderat, förlöjligat eller belagt med skam, samt utsatt för verbala hot.

Försummelse eller omsorgssvikt: Kan bestå av att föräldern eller vårdnadshavaren försummar barnets behov av utbildning, barnets behov av såväl somatisk som psykiatrisk vård och psykologisk behandling, t.ex. genom att barnet förnekas behandling trots att behov föreligger.

Definitionerna av psykisk misshandel är inte entydiga och det är inte alltid lätt att avgöra exakt var gränserna går, men vanligtvis brukar man inte betrakta enstaka negativa attityder eller handlingar som psykisk misshandel.

När en förälder inte bryr sig eller förstår vad ska man göra då? Vårdnadshavaren uppfyller samtliga kriterier på vad barnmisshandel innebär! Hur länge ska det få pågå?

Svar: Ingen jävel bryr sig för det är inte deras ”unge.” När jag bryr mig så är det suspekt och min baktanke är kriminell. Patetiskt! Pappor bryr sig inte om sina barn! 😈

❤🌷🌞🐞🎀