0

Vad är mitt mål? 

Att främst säkerställa Karins rätt och vilja till HELA sin familj och ursprung. Att hon får de bästa förutsättningarna till ett bra liv.

Den förälder som av egna egoistiska och påhittade syften motverkar detta mm SKA inte ha rätten att kontrollera barnet och dess intressen. Detta handlar om ett mänskligt liv inte en sak. Det är BARNMISSHANDEL.

I största möjliga mån påverka så att samhället tar sitt ansvar och bemöter familjer med respekt kunskap och opartiskhet.

Sedan det självklara jag älskar mitt barn hon älskar och behöver sin pappa med familj. Den som försöker hindra/förstöra det kommer jag ta striden med tills jag uppnår mitt mål.

Detta kommer jag lyckas med främst pågrund av ÄKTHET 🌷❤🌞🐞, riktig kärlek och för att jag är den jag är! 

Pappa Mike 🌷❤🌞🐞

Bild
0

Bloggen är intressant.

Frågan är när ni på ”andra sidan” som inte kan låta bli bloggen ens när ni är på semester, när ni verkligen ska förstå att den som far illa är Karin och det som det beror på är det jag skriver om…

Framtiden kommer berätta men då är det försent…

Obegripligt, elakt och barnmisshandel.

❤🌷🌞

Bild
2

BARNMISSHANDEL

Att inför umgänge se till att barn är både hungriga och trötta är barnmisshandel.

Det är vad som sker och är satt i system.

Vem drabbar det? Mig eller barnet?

Såklart förstår alla friska, sunda föräldrar kapabla att ge kärlek och omsorg på riktigt att det är barnet som drabbas 100%.

Attityden ger skador för livet. Ett vanligt resultat av det är att sluta älska sig själv. Grunden för att kunna älska, förstå andra och vara empatisk.

Fast det är klart har man inte de förmågorna själv hur viktiga kan de vara då?? 

🌷❤🌞✌

Älskar dig, Pappa Mike 🙂

Bild
0

Varför får inte Karin vykorten jag skickar?

Det är barnmisshandel!

Detta vykortet skickade jag denna veckan. 170404. Allt dokumenteras och visas vid bästa tillfälle som ges. Det kan ske när som helst! Det kommer pågå tills sanningen om denna barnmisshandel är avslöjad.

Tills dess kan jag inte mer än att hoppas du inte far mer illa än du redan gör. Pappa håller alltid vad jag lovar. Så även denna gången vilket jag vet att du vet!

Älskar dig Pappa Mike ☺

❤🌷🌞✌

0

Detta är psykisk barnmisshandel.

 av barn är mönster av beteenden hos föräldrar eller vårdnadshavare, vilka kan orsaka allvarliga problem för barnet i dess kognitiva, känslomässiga, psykologiska eller sociala utveckling, innefattande:

Ignorerande: Antingen fysiskt eller psykiskt. Föräldern eller vårdnadshavaren ger inte barnet någon respons.

Avvisande: Genom att vägra svara upp till barnets naturliga behov.

: Föräldern eller vårdnadshavaren förhindrar barnet från att ha normal social interaktion med andra barn, andra familjemedlemmar och andra vuxna.

Utnyttjande eller demoralisering: Vid denna form av misshandel får barnet lära sig, tvingas eller uppmuntras att utveckla olämpliga eller olagliga beteenden.

Verbal misshandel: Detta inkluderar att barnet blir förringat eller nedvärderat, förlöjligat eller belagt med skam, samt utsatt för verbala hot.

Försummelse eller : Kan bestå av att föräldern eller vårdnadshavaren försummar barnets behov av utbildning, barnets behov av såväl somatisk som psykiatrisk vård  och psykologisk behandling, t.ex. genom att barnet förnekas behandling trots att behov föreligger.

Definitionerna av psykisk misshandel är inte entydiga och det är inte alltid lätt att avgöra exakt var gränserna går, men vanligtvis brukar man inte betrakta enstaka negativa attityder eller handlingar som psykisk misshandel.

När en förälder inte bryr sig eller förstår vad ska man göra då?

Vårdnadshavaren uppfyller samtliga kriterier på vad barnmisshandel innebär!

Hur länge ska det få pågå? Svar: Ingen jävel bryr sig för det är inte deras ”unge.”

När jag bryr mig så är det suspekt och min baktanke är kriminell. Patetiskt! Pappor bryr sig inte om sina barn!

❤🌷🌞✌