Lösenordsskyddad: Stämning för falska våldtäktsanklagelser mm

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Annonser
0

Döms för falska våldtäktsanklagelser | SvD

Linda  anmälde mig för våldtäkt. (anmälan gjordes 2014 den lades ner direkt)

Jag gjorde såklart en anmälan om falsk tillvitelse. Jag har nu ”påmint” åklagaren om detta och kompletterat anmälan som jag gjorde i januari 2015. Att kasta ur sig något sådant och sedan hävda att det inte var hon som ville anmäla utan den som upptog anmälan avseende något annat är ren bullshit. Våldtäkt är ett allvarligt brott. Om någon ”råkar” få en uppfattning om något då är man jävligt noggrann med att dementera om det inte är så att man uppfattar läget och tar chansen och låter det låta som sker ske. Det kan ju gå vägen och sen kan jag skylla på någon annan (dvs i det här fallet den polis som upptog anmälan.

DETTA SKA INTE FÅ VARA OK OCH MAN SKA INTE KUNNA KOMMA UNDAN DET OSTRAFFAT. DÄRFÖR KOMPLETTERAR JAG MIN ANMÄLAN!

Vad är det för jävla sätt!?

http://www.svd.se/doms-for-falska-valdtaktsanklagelser

0

”Allt är inte sagt bara för att en lag har talat” (Victor Hugo)

Jag har legat mycket lågt på den fronten. Har anmält det uppenbara.  Jag står inte utan skuld. Säg den som står i krig och inte besvarar elden, om så i alla fall för att värja sig!? Vem ska man lita på? Polisen? De ger olika besked!! På olika inrådan och då råden går isär. Väljer jag nu att ta anmälningar mot mig vidare..

Ett exempel:

Brottsbalken 15 kapitlet.

 

5 § Väcker någon åtal mot oskyldig med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falskt åtal till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om åtalet avsett allvarligt brott eller innefattat missbruk av tjänsteställning.

Den som väcker åtal ehuru han icke har sannolika skäl därtill, dömes för obefogat åtal till böter eller fängelse i högst sex månader.

6 § Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader

7 § Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var sanningslös, döms för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Tillslut kommer jag uppnå min avsikt. (Hela tiden ska en avvägning göras så att ett barn inte dras in mer i konflikten än det redan gjorts. Detta spelas det friskt på.) Riktiga brott ska åtalas och dömas. Strunt ska inte löna sig och det måste kosta att ”chans anmäla någon” Jag ger aldrig upp och jag är beredd att ”kriga” så länge maskinen håller!  Detta som pågår är inte friskt och hur bemöter jag det i ett samhälle där synen på män är att man våldtar och mördar och inte kan ta hand om barn? Krasst! Gråter du, lägger huvudet på sned då måste det vara så! Och det funkar!!

Med tiden kommer jag lyckas!

”Allt är inte sagt bara för en lag har talat” (Victor Hugo)

Do not fear me fear yourself!